Športna zveza Velenje


“Moč ni pogojena s fizičnimi zmogljivostmi. Moč prihaja iz neomajane volje.”


Prijava na ZIMSKI ŠPORTNI TABOR ZMAGA KUŠTRINA

od 26.2.2018 do 2.3.2018 v Rdeči dvorani, bazenu, strelišču in na drsališču Velenje.

Prijavnina znaša 20€ za cel teden, za vse aktivnosti in se poravna najkasneje prvi dan tabora. Zaželjeno je, da jo poravnate pred pričetkom tabora na TRR: SI56 6100 0001 0980 650, BIC: HDELSI22, Športna zveza Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje!

Podatki staršev so pomembni zaradi pošiljanja računov.


Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru poškodbe otroka, če je nastala kot posledica običajne igre oz. poteka športnega tabora ter v primeru višje sile.

Otrok je pod varstvom organizatorja – animatorjev od pričetka do zaključka športnega tabora.

Organizator ne prevzema odgovornosti za otroka na poti na tabor in s tabora.

V primeru, da otrok ne upošteva navodil animatorjev in moti delo v skupini, si pridružujemo pravico do izključitve otroka iz tabora.

V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja programa prispevka ne vračamo, razen v primeru poškodbe ali dolgotrajnejše bolezni na podlagi zdravniškega opravičila.

Otroku dovoljujem udeležbo na vseh aktivnostih Športnega tabora Zmaga Kuštrina.

Strinjam se z objavo fotografij na spletnih straneh Športne zveze Velenje, za reklamne namene in v medijih.


Koledar dogodkov

Športnik leta 2017

DOGODEK
Najavljamo prireditev Športnik leta 2017, ki bo 10.4.2018 v Domu kulture Velenje