ŠPORTNA ZVEZA VELENJE


“Moč ni pogojena s fizičnimi zmogljivostmi. Moč prihaja iz neomajane volje.”


Klub jadralnih padalcev Sky Velenje

Naslov: Gregorčičeva 1, 3320 Velenje
Telefon: 051/399-426
Fax: 03/8993485
Email: bider.david@gmail.com
Ustanovitev: 1992
Predsednik: Janez Ramšak
Kontakt: David Bider | Telefon: 051/399-426
Trenirajo v Preboldu, Vinski gori, Golteh, Dobrovljah, klubski prostori so v Vinski gori.
Klub jadralnih padalcev Sky Velenje

Klubi in društva