ŠPORTNA ZVEZA VELENJE


“If you fail to prepare, you’re prepared to fail.” (Mark Spitz)


Hura, prosti čas

Športni program “Hura, prosti čas” je namenjen otrokom in mladim, ki želijo svoj prosti čas po pouku, ob koncu tedna in med počitnicami preživeti v družbi vrstnikov na športnih površinah. Poleg kakovostne športne ponudbe, ki v ospredje postavlja množičnost, druženje in pestro ponudbo športnih vsebin, pa se prek programa spodbuja odpiranje novih športnih površin ter posodabljanje obstoječih.
Cilji:
  • povečati število aktivnih udeležencev v interesnih programih športa otrok in mladine v prostem času;
  • povečati število odprtih javnih športnih površin in skrbeti za ustrezno posodabljanje;
  • povečati sodelovanje institucij, ki delujejo na področju programov športa otrok in mladine (šole, društva, panožne zveze, lokalne skupnosti … ) in zagotavljati ustrezna finančna sredstva.
Financiranje in organizacija

Zavod za šport RS Planica objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki se izvajajo med poletnimi počitnicami na zunanjih športnih površinah, v jesenskih in zimskih počitnicah v pokritih športnih površinah in programe pohodništva (vsako leto niso razpisani vsi programi). Programe izvajajo šole, vrtci, športni zavodi in zveze, športna društva in zasebniki. Prednost pri izbiri imajo ponudniki, ki s svojimi športnimi programi zagotavljajo večjo množičnost, širino športnih vsebin ter cenovno dostopnost programa. Razpisana sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega kadra, ki pripravi, koordinira in izpeljuje športne programe.


Koledar dogodkov

Olimpijski ogenj je prižgan in slovenska pot v Pariz je jasno začrtana

DOGODEK
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je na dan prižiga olimpijskega ognja v antični Olimpiji, predstavil projekt #potvPariz, ki je veliko več kot ''le'' športni dogodek. Slovenska bakla, program Slovenske hiše ter različni dogodki in ak