ŠPORTNA ZVEZA VELENJE


“If you fail to prepare, you’re prepared to fail.” (Mark Spitz)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA šPORTA V MO VELENJE ZA LETO 2022
NOVICE 14.01.2022

Mestna občina Velenje je 14.1.2022 objavila Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2022. Rok za prijavo na razpis je 4.2.2022

PODROčNO TEKMOVANJE V NOGOMETU ZA DIJAKE
NOVICE 11.01.2022

V torek, 11.1.2022 je v Rdeči dvorani Velenje je potekalo področno tekmovanje v nogometu za dijake srednjih šol.

RAZSTAVA DAN SLOVENSKEGA šPORTA
NOVICE 06.01.2022

Predsednik Športne zveze Velenje Bogdan Plaznik je skupaj s prvim podpredsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije - ZŠZ mag. Janezom Sodržnikom in županom Mestne občine Velenje Petrom Dermolom otvoril razstavo Dan slovenskega športa.

Klubi in društva


Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v MO Velenje za leto 2022

Mestna občina Velenje je 14.1.2022, objavila Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2022. Rok za prijavo na razpis je 4.2.2022.

Razpisna dokumentacija:

1. ODLOK O POSTOPKU ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MO VELENJE

2. LETNI PROGRAM ŠPORTA 2022

3. LETNI PROGRAM ŠPORTA 2022 - MERILA

4. MOV - 2022- BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

5. MOV - JR - 2022 - RAZPISNI OBRAZCI

6. MOV - NAVODILA O RAZPISNI DOKUMETACIJI 2022

7. MOV - JR - 2022 - VZORČNA POGODBA

8. MOV - 2022 - SPREMLJANJE - POROCILA - OBRAZCI

Mestna občina Velenje preko razpisa za sofinanciranje programa športa namenja 539.500 evrov, od tega 300.000 evrov za nadpovprečne športne dosežke. Že drugič zapored za šport namenjajo dodatnih 100 tisoč evrov, saj spodbujajo nadpovprečne športne rezultate iz državnega in mednarodnega nivoja ter ohranjajo športni standard iz obdobja pred začetkom epidemije.

Za uresničevanje javnega interesa v športu se sofinancirajo naslednja področja: športni programi, organiziranost v športu, športne prireditve, razvojne dejavnosti.

Na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje se lahko prijavijo športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe in področja športa, določene z Letnim programom športa, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, in zasebni športni delavci.

 

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v MO Velenje za leto 2022

Koledar dogodkov

Redna letna skupščina Športne zveze Velenje 2021

DOGODEK
Redna letna skupščina bo potekala v sredo, 14.4.2021, z začetkom ob 16.30 uri, preko spletne platforme Zoom.