ŠPORTNA ZVEZA VELENJE


“If you fail to prepare, you’re prepared to fail.” (Mark Spitz)


VABILO NA POSVET OB PREDLOGU ETIČNEGA KODEKSA SLOVENSKEGA ŠPORTA

NOVICA 06.05.2021Živimo v času sprememb, v razvitih družbah se vse bolj uveljavljajo pravice različnih subjektov, vse več pozornosti je namenjeno manjšinam, zapostavljenim, ogroženim posameznikom in skupinam.

To se odraža tudi v športu – vse bolj se uveljavljajo integriteta, načela dobrega upravljanja, spoštovanje moralnih norm in etičnih principov delovanja, dvigajo se standardi priporočljivega obnašanja. Temu sledijo tako velike mednarodne organizacije kot tudi športne organizacije razvitejših družb in tudi v krovni športni organizaciji želijo zasnovati sodoben etični kodeks, ki bo športnim organizacijam lahko v pomoč v prihodnjem delovanju.

IO OKS – ZŠZ je v tem mandatu sprejel zavezo po spoštovanju etičnega kodeksa MOK, dokler ne bodo sprejeli lasten kodeks. V Komisiji za etična vprašanja ugotavljajo, da Etični kodeks MOK ni primeren za splošno uporabo, obenem pa menijo, da bi morali imeti kodeks, ki bi bil zavezujoč za vse, ki so vključeni v organiziran šport v Sloveniji. K temu nas vodijo notranji razlogi, saj glede na tradicijo, uspehe in razširjenost športa v Sloveniji verjetno ni dvoma, da potrebujemo takšen dokument, zato je IO OKS-ZŠZ tudi naložil Komisiji za etična vprašanja pripravo predloga kodeksa. V decembru 2020 in januarju 2021 smo med nacionalnimi športnimi zvezami izvedli anketo na temo etike in integritete v športu, ki jo je izpolnilo veliko število zvez, analiza pa nam je v veliko pomoč pri delu naše komisije in tudi pri pripravi kodeksa

Pri pripravi predloga smo preučili kodekse nekaj drugih nacionalnih olimpijskih komitejev ter kot najprimernejšo osnovo za naš kodeks prevzeli nemški kodeks. Naš cilj je bil kratek in jedrnat kodeks s praktičnimi primeri. Ob tem namerno nismo posebej urejali položaja navijačev, saj niso del organiziranega športa.

IO OKS-ZŠZ je na svoji zadnji seji 13.4.2021 na predlog Komisije za etična vprašanja potrdil predlog Etičnega kodeksa delovanja v športu in sklenil opraviti javno razpravo o predlogu kodeksa, s katero bi želeli priti do rešitve, ki bo slovenskemu športu kar najbolj ustrezala. Javna razprava bo trajala do petka, 21. 5. 2021, o dopolnjenem predlogu iz razprave naj bi nato v juniju 2021 sklepala tudi skupščina OKS - ZŠZ. K sodelovanju v javni razpravi so vabljeni vsi deležniki v slovenskem športu kamor spadajo športniki, njihovi spremljevalci, strokovni delavci v športu, sodniki, organizatorji tekmovanj, športni funkcionarji in strokovno organizacijski delavci (prostovoljni, honorarni in profesionalni), športne organizacije, podporniki športa, zaposleni in vsi ostali, ki delujejo v slovenskem športu.

Besedilo predloga Etičnega kodeksa najdete na tej povezavi.

V zvezi s tem vas vabimo, da se udeležite posveta, ki ga organiziramo v okviru javne razprave o predlogu Etičnega kodeksa delovanja v športu, ki bo v četrtek, 13.5.2021 ob 17.00 uri, preko aplikacije Microsoft Teams.
(https://tinyurl.com/hpekvy9s)

Pripombe in predloge je možno v pisni obliki posredovati tudi na elektronski naslov ales.solar@olympic.si.

Na OKS - ZŠZ verjamejo, da se vsi delujoči v slovenskem športu zavedamo pomena etike v športu in sprejema tega dokumenta, zato vas vabi k aktivni javni razpravi in pričakujeva vašo zanesljivo udeležbo. 

Športna zveza Velenje

Koledar dogodkov

Redna letna skupščina Športne zveze Velenje 2021

DOGODEK
Redna letna skupščina bo potekala v sredo, 14.4.2021, z začetkom ob 16.30 uri, preko spletne platforme Zoom.