ŠPORTNA ZVEZA VELENJE


“If you fail to prepare, you’re prepared to fail.” (Mark Spitz)


Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v MO Velenje za leto 2022

NOVICA 14.01.2022Mestna občina Velenje je 14.1.2022, objavila Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2022. Rok za prijavo na razpis je 4.2.2022.

Razpisna dokumentacija:

1. ODLOK O POSTOPKU ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MO VELENJE

2. LETNI PROGRAM ŠPORTA 2022

3. LETNI PROGRAM ŠPORTA 2022 - MERILA

4. MOV - 2022- BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

5. MOV - JR - 2022 - RAZPISNI OBRAZCI

6. MOV - NAVODILA O RAZPISNI DOKUMETACIJI 2022

7. MOV - JR - 2022 - VZORČNA POGODBA

8. MOV - 2022 - SPREMLJANJE - POROCILA - OBRAZCI

Mestna občina Velenje preko razpisa za sofinanciranje programa športa namenja 539.500 evrov, od tega 300.000 evrov za nadpovprečne športne dosežke. Že drugič zapored za šport namenjajo dodatnih 100 tisoč evrov, saj spodbujajo nadpovprečne športne rezultate iz državnega in mednarodnega nivoja ter ohranjajo športni standard iz obdobja pred začetkom epidemije.

Za uresničevanje javnega interesa v športu se sofinancirajo naslednja področja: športni programi, organiziranost v športu, športne prireditve, razvojne dejavnosti.

Na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje se lahko prijavijo športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe in področja športa, določene z Letnim programom športa, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, in zasebni športni delavci.

 


Koledar dogodkov

Pumptrack poletje s slovenskimi deskarji

DOGODEK
Deskaj z nami in spoznaj deskanje na snegu, ki je vse bolj popularen šport pri nas. Pridi s skejtom, longboardom ali skirojem in se preizkusi v spretnostni vožnji na čas.